ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครราชสีมา มอบของร่วมกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561
กปภ.สาขานครราชสีมา มอบของร่วมกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา นำโดยนางพงศ์ทรัพย์ อินทรบำรุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน มอบอุปกรณ์การเรียนและขนมให้กับตัวแทนเทศบาลตำบลจอ สำหรับใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสารที่ 13 มกราคม 2561 เพื่อให้เด็กและเยาวชนภายในเขตเทศบาลตำบลจอหอ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
..............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937