ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาอ่างทอง มอบของขวัญเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กปภ.สาขาอ่างทอง มอบของขวัญเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 12 มกราคม 2561 กปภ.สาขาอ่างทองโดยนายวรดี  ชินคชบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทองได้มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัดนำสมุดและอุปกรณ์การเรียนที่มีตราสัญลักษณ์ กปภ. พร้อมขนมไปมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
.....................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937