ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1,200 ขวด ให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.ลพบุรี สำหรับนำไปให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
กปภ.สาขาลพบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1,200 ขวด ให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.ลพบุรี สำหรับนำไปให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นายชินรัตน์ ใยดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี มอบหมายให้นายยุทธชัย ถนัดสอน ผู้ช่วยผู้จัดการฯ นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1,200 ขวด ไปมอบให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.ลพบุรี เพื่อนำไปใช้ให้บริการแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
....................................
 งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937