ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาดด่านขุนทด จดสนทนา Mornong Talk ประจำเดือนธันวาคม 2560
กปภ.สาขาดด่านขุนทด จดสนทนา Mornong Talk ประจำเดือนธันวาคม 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ที่ผ่าน กปภ.สาขาด่านขุนทด นำโดยนายวันชัย น้อมระวี ผจก.กปภ.สาขาด่านขุนทด พร้อมตัวแทนพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประเดือนธันวาคม 2560 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ได้แจ้งข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ พูดคุยปัญหาในการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมถึงทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร
..........................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านขุนทด 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937