ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก เข้าร่วมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2560
กปภ.สาขานครนายก เข้าร่วมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 26  ธันวาคม 2560  ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำโดยนายยุทธพงศ์  พิชญาภรณ์  ผจก.กปภ.สาขานครนายก  พร้อมตัวแทนพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ อ.เมื่อง จ.นครนายก  ทั้งนี้ ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แนะนำการใช้น้ำประปาอย่างประหยัด และสิ่งอื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมนำสมุดปกอ่อนของ กปภ. มอบให้นักเรียนที่มาร่วมงานอีกด้วย
................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937