ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560
กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

         กปภ.สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 28 ธันวาคม2560 ในพื้นที่หมู่บ้านสุภาพ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นำโดยหัวหน้างานบริการ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์พร้อมพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ให้บริการซ่อมท่อแตก ท่อรั่ว ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พบปะพูดคุยกับ ผู้ใช้น้ำ แนะนำการขอน้ำแก่ผู้ใช้น้ำรายใหม่ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ใช้น้ำ
....................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937