ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าสวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่
กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าสวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ 29 ธันวาคม 2560 นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ให้กับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
.........................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937