ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 สนับสนุนสิ่งของสำหรับให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
กปภ.ข.2 สนับสนุนสิ่งของสำหรับให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ มอบสมุดโน๊ต จำนวน ๔๐๐ เล่ม สมุดฉีก จำนวน ๑๐๐ เล่ม ชุดซองเครื่องเขียน จำนวน ๘๐ ซอง และพัดพลาสติก จำนวน 20 อัน แก่กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง จ.สระบุรี สำหรับนำไปแจกจ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน ที่จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๑
.............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937