ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 เข้าร่วมสัมมนาแนะนำเทคโนโลยีใหม่ อุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ จากบริษัท ดูรัม จำกัด เพื่อเพิ่มเติมความรู้และเตรียมความพร้อมในอนาคต
กปภ.ข.2 เข้าร่วมสัมมนาแนะนำเทคโนโลยีใหม่ อุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ จากบริษัท ดูรัม จำกัด เพื่อเพิ่มเติมความรู้และเตรียมความพร้อมในอนาคต
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.2 เข้าร่วมสัมมนาแนะนำเทคโนโลยีอุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ VSD ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการสูบน้ำ ควบคุมแรงดัน เพื่อลดน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำ ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ดูรัม จำกัด ร่วมกับ บริษัท แดนฟอส์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 จ.สระบุรี ทั้งนี้เพื่อเพิ่มเติมความรู้ และเตรียมความพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังนำมาใช้ในอนาคต
......................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข. 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937