ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมาย จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561
กปภ.สาขาพิมาย จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย นำโดย นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผจก. กปภ.สาขาพิมาย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และ พนักงาน กปภ.สาขาพิมาย ได้ออกพื้นที่ดำเนินกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ปี 2561"ครั้งที่ 1  โดยออกพบปะประชาชนที่เป็นผู้ใช้น้ำ ของ กปภ.สาขาพิมาย บริเวณบ้านห้วยน้อย ม.1 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา เพื่อให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้านและนอกบ้านที่ชำรุด พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน โดยในการออกพื้นที่พบประลุกค้าผู้ใช้น้ำในครั้งนี้ สร้างความรู้สึกพึงพอใจและประทับใจแก่ลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคอีกด้วย
................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937