ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี จัดประชุมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
กปภ.สาขาลพบุรี จัดประชุมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี นำโดยนายชินรัตน์ ใยดี ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาลพบุรี โดยพูดคุยถึงอุปสรรคในการทำงานด้านต่างๆ พร้อมกำหนดวันในการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงาน เพื่อสร้างความเป็นระเบียบ และสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ
...............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937