ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาผักไห่ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560
กปภ.สาขาผักไห่ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ โดย นางกรุณา  คุ้มสว่าง พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกพบปะลูกค้าผู้ใช้น้ำและดำเนินกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้บริการรับคำร้องติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่   ณ บ้านวนบ้านแก้ว หมู่ 4 ตำบลบ้านใหญ่  อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมตอบข้อชักถามและมอบของที่ระลึกแก่ลูกค้าที่ร่วมในโครงการ
.............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาผักไห่ 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937