ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระพุทธบาท พบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
กปภ.สาขาพระพุทธบาท พบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท นำโดย นายเฉลิมพล ประเสริฐสุวรรณ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกพบประปาชนพื้นที่ ม.1 และ ม.9 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี ในกิจกรรมโครงการรเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561 โดยในกิจกรรมได้ให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในบ้านและนอกบ้าน ซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาที่ชำรุด รับเรื่องร้องเรียน และรับคำขอติดตั้งประปาใหม่ พร้อมกันนี้ยังได้ให้ความรู้เรื่องการดูแลลระบบประปาภายในบ้าน และแนะนำวิธีการตรวจสอบมิเตอร์น้ำ รวมถึงมอบน้ำดื่มแก่ผู้นำชุมชน รวมมีลูกค้าและประชาชนได้รับบริการจากกิจกรรมนี้ จำนวนทั้งสิ้น 120 ราย
...............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระพุทธบาท 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937