ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน "รู้ซึ้ง รู้ทัน คำสั่ง392 ไม่ต้องชดใช้"
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน "รู้ซึ้ง รู้ทัน คำสั่ง392 ไม่ต้องชดใช้"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.สาขาธัญบุรี มอบหมายให้นางสาวศศิธร ผิวสอาด หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวชลภัท เจริญกิตติ นักบริหารงานทั่วไป 5 งานจัดเก็บรายได้ 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน "รู้ซึ่ง รู้ทัน คำสั่ง 392 ไม่ต้องชดใช้" เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงาน ตามคำสั่ง 392/2560 และสามารถติดตามหนี้ค่าน้ำค้างชำระในรายที่ถูกงดจ่ายน้ำแล้ว ให้ทันระยะเวลาที่กำหนด โดยมีกปภ.สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาโนนสูง กปภ.สาขาครบุรี กปภ.สาขาสีคิ้ว กปภ.สาขาชัยบาดาล และกปภ.สาขาปากช่อง เข้าร่วมโครงการ เอื้อเฟื้อสถานที่โดยนางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผจก.กปภ.สาขาปากช่อง
...........................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937