ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรมสนทยายามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรมสนทยายามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก โดย นายยุทธพงศ์  พิชญาภรณ์  ผจก.กปภ.สาขานครนายก พร้อมหัวหน้างาน และตัวแทนพนักงาน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยร่วมพูดคุยแผนการดำเนินงานพร้อมมอบหมายเป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2561 ให้กับพนักงานและหัวหน้างาน  และช่วยกันลดน้ำสูญเสีย
...........................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937