ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาครบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
กปภ.สาขาครบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑๒/๖๐ ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. โดยสนทนาพูดคุยสนทนาดังนี้ ผลประกอบการประจำเดือน เร่งรัดติดตามหนี้ การตรวจสอบมาตร ๐ หน่วย สรุปผลการดำเนินงานประจำปี และเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ๔ ได้แก่ นายวรจิตร บุญครอง ตำแหน่งช่างโยธา ๕
............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาครบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937