ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด(มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาประจำปี 2560 ให้แก่บุตรพนักงานและลูกจ้างในสังกัด กปภ.ข.2
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด(มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาประจำปี 2560 ให้แก่บุตรพนักงานและลูกจ้างในสังกัด กปภ.ข.2
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด(มหาชน) ได้สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวนทุนละ 3,000 บาท แก่บุตรของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 และกปภ.สาขาในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โดยมี นายชโยดม กาญจโนมัย ผวก.ปฎิบัติการ 1 รก.ผวก.ปฎิบัติการ 4 และนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผอ.กปภ.ข.2 เป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้
............................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937