ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาครบุรี ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่อำเภอยิ้ม
กปภ.สาขาครบุรี ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่อำเภอยิ้ม
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี นำโดยนายบันลือ ศรีสิทธิ์ ผจก.กปภ.สาขาครบรี พร้อมพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม ภายใต้การนำของนายอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนการขับเคลื่อนงานนโยบายระดับกระกรวง และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้ใช้น้ำเพื่อรับฟังปัญหา ณ โรงเรียนบ้านดอนกรูด ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาครบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937