ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดประชุมซักซ้อมกับบริษัทอ่านมาตรในพื้นที่ กปภ.สาขาธัญบุรี
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดประชุมซักซ้อมกับบริษัทอ่านมาตรในพื้นที่ กปภ.สาขาธัญบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมซักซ้อมกับบริษัทอ่านมาตรที่รับผิดชอบอ่านมาตรในพื้นที่ กปภ.สาขาธัญบุรี ในเรื่องการอ่านมาตร เพื่อกำชับให้บริษัทอ่านมาตรปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างอย่างเคร่งครัด และให้ควบคุมดูแลพนักงานอ่านมาตรให้อ่านมาตรรอบคอบยิ่งขึ้น
......................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937