ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสิงห์บุรี ออกหน่วยรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปานอกสถานที่
กปภ.สาขาสิงห์บุรี ออกหน่วยรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปานอกสถานที่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี นำโดยนายสุรศักดิ์ ขจรศรี ผจก.กปภ.สาขาสิงห์บุรี พร้อมหัวหน้างาน และตัวแทนพนักงานในสังกัด ออกหน่วยประชาสัมพันธ์รับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปานอกสถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และเทศบาลโพตลาดแก้ว จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปากับผู้ใช้น้ำด้วย
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสิงห์บุรี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937