ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาสครั้งที่ 4/2560
กปภ.ข.2 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาสครั้งที่ 4/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต2 พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัด ให้การต้อนรับ นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการปฎิบัติการ 1 รักษาการรองผู้ว่าการปฎิบัติการ 4 พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4/2560 ของ กปภ.ข.2 และ กปภ.ข.3  ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ทั้งนี้ นายชโยดม กาญจโนมัย รก.รองผวก.ปฎิบัติการ4 ได้มอบนโยบาย โดยเน้นย้ำถึงการเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย และการลดอัตราน้ำสูญเสีย ของ กปภ.ในสังกัด ทั้ง กปภ.ข.2 และ กปภ.ข.3
...............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937