ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมาย จัดสนทนายามเช้า(Morning Talk)
กปภ.สาขาพิมาย จัดสนทนายามเช้า(Morning Talk)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันอังคารที่ ๗  พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย โดยนางสัมฤทธิ์  ดีเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และตัวแทนพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ  ได้แจ้งข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ พูดคุยปัญหาในการปฏิบัติงานภายในองค์กร จากนั้นได้ทำการเลือกพนักงานดาวเด่นประจำไตรมาส 1/2561 ผู้ได้รับเลือก คือ นางนฤมล ปานาราช หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้
..............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937