ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาครบุรี จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12/60
กปภ.สาขาครบุรี จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12/60
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี โดย นายบรรลือศักดิ์ ศรีสิทธิ์ ผจก.กปภ.สาขาครบุรี พร้อมหัวหน้างาน และตัวแทนพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี โดยสนทนาพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับ ผลประกอบการประจำเดือน เร่งรัดติดตามหนี้ การตรวจสอบมาตร ๐ หน่วย สรุปผลการดำเนินงานประจำปี และเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ๔ ได้แก่ นายวรจิตร บุญครอง ตำแหน่งช่างโยธา ๕
..........................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937