ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องจัดกิจกรรม Morning Talk&Wsp ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องจัดกิจกรรม Morning Talk&Wsp ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน  2560 เวลา 9:30  น. โดยนางสาวเปรมอัทยา  กัณฑมณี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม  Morning Talk ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561  2.) งานซ่อมท่อ การตัด – ประสานมาตร  3.) การจัดงานปีใหม่ประจำปี 2562 4.) ทำเสื้อทีมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลกรและพัฒนาการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ต่อจากนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการ WSP และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937