ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวง มอบน้ำดื่มตรา กปภ. เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9
กปภ.สาขาชุมพวง มอบน้ำดื่มตรา กปภ. เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 นายคมศักดิ์  เศษสิลา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 5,328 ขวด มอบให้กับนายอำเภอประทายเพื่อบริการประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
..................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937