ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมาย เข้าเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กปภ.สาขาพิมาย เข้าเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย นำโดยนางสัมฤทธิ์  ดีเจริญ ผจก.กปภ.สาขาพิมาย พร้อมหัวหน้างาน และตัวแทนพนักงานในสังกัด เข้าเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษกิจพอเพียงบ้านเตย ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมนี้ การประปาส่วนภูมิภาคได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,200 ขวด เพื่อบริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงานเฝ้ารับเสด็จด้วย
............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937