ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
กปภ.สาขานครนายก ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก โดย นายยุทธพงศ์  พิชญาภรณ์ ผจก.กปภ.สาขานครนายก มอบหมายให้นายพิเชษฐ ชูศักดิ์ หัวหน้างานผลิตและ นางวิภา รักอิสสระ หัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ หน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก
............................................... 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937