ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ล้างถังตกตะกอน ตามโครงการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan
กปภ.สาขาธัญบุรี ล้างถังตกตะกอน ตามโครงการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้นายอนันต์ ศิริธานันท์ หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดงานผลิต ร่วมกันล้างถังตกตะกอน ขนาด 3,500 ลบ.ม./ชม. ณ สถานีผลิตและจ่ายน้ำคลอง 13 ตามโครงการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่บริการที่จะได้รับน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ กปภ.
.............................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937