ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 จัดประชุมผลการดำเนินงานประจำปี 2560
กปภ.ข.2 จัดประชุมผลการดำเนินงานประจำปี 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้(12 ตุลาคม 2560) เวลา 09.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผอ.กปภ.ข.2 และคณะผู้บริหารในสังกัด เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และรับนโยบายการดำเนินงานประจำปี 2560
..........................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937