ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน ตุลาคม 2560
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โดยผู้จัดการฯ ได้ให้หัวหน้างานที่ย้ายมาใหม่ คือ นางสุพรรณี แก่นกระจ่าง หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 1 และนายอนันต์ ศิริธานันท์ หัวหน้างานผลิต แนะนำตัว พร้อมทั้งร่วมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2560 ผู้ที่ได้รับเลือกคือ นางสาวชฎาภรณ์ ขจรชัย ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 4 สังกัดงานจัดเก็บรายได้ 2
...............................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937