ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ. สาขาในจังหวัดปทุมธานี เข้าแสดงความยินดีแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
กปภ. สาขาในจังหวัดปทุมธานี เข้าแสดงความยินดีแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560การประปาส่วนภูมิภาค ของจังหวัดปทุมธานี  นำโดย นายวินัย สุขสุมิตร,นายขวัญชัย  กิจกอบชัย และนายภวัต  แผลงศรี ผจก. กปภ.สาขาปทุมธานี , ผจก. กปภ.สาขาธัญบุรี และผจก. กปภ.สาขาคลองหลวง ตามลำดับ เข้าแสดงความยินดีแก่ นายพินิจ  บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายผล  ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  ณ ห้องผู้ว่าราชการและห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
.....................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937