ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2560
กปภ.สาขานครนายกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่  20 กันยายน  2560  กปภ.สาขานครนายก  โดย  นางสาวนุชนาฏ  เอี้ยวสกุล  ผู้จัดการกปภ.สาขานครนายก  พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ออกพบปะชุมชนในโครงการเติมใจให้กัน ระจำปี 2560 ณ บริเวณ  ตลาดโรงเกลือและหมู่บ้านจักรดาว ตำบลสาริกา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก โดยการออกพบประชาชนในกิจกรรมนี้ ได้ให้บริการตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้าน ซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาและท่อแตกรั่วภายในบ้านและนอกบ้าน พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้าน โดยมีผู้ได้รับบริการรวมทั้งสิ้น 28 ราย
................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937