ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมาย เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย
กปภ.สาขาพิมาย เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย นำโดยนายสิงห์ชัย เหล่ามงคลชัยศรี ผจก.กปภ.สาขาพิมาย พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ณ ที่ว่าการอำเภอพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา สนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้ทุกวันพุธช่วงเวลาตั้งแต่ ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เป็นช่วงเวลาออกกำลังกายของข้าราชการ โดยได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,200 ขวด แจกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
...........................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937