ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์
กปภ.สาขานครนายก ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่  18  กันยายน  2560  เวลา  09.00 น.  กปภ.สาขานครนายก โดยนางสาวนุชนาฏ  เอี้ยวสกุล  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก  พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดนครนายก ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
...............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937