ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ให้บริการน้ำดื่มแก่ประชาชนที่มารอต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ ในการประชุม ครม.สัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ให้บริการน้ำดื่มแก่ประชาชนที่มารอต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ ในการประชุม ครม.สัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4) พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ลงพื้นที่ตั้งบูธให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 6,000 ขวด แก่หน่วยงานราชการ และประชาชนที่มารอต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะฯ ในการประชุมนอกสถานที่ ครม. สัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 

 

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937