ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงจัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
กปภ.สาขาชุมพวงจัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง ได้จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ออกพบประชาชนเพื่อให้บริการซ่อมแซมระบบประปาฟรีโดยไม่คิดค่าแรง รวมถึงรับเรื่องร้องเรียน และให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน โดยลูกค้าในบริเวณพื้นที่ที่ออกเยียมทีจำนวนประมาณ 500 ราย มีลูกค้าที่ได้รับบริการจากกิจกรรมในครั้งที่รวม 47 ราย และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวงเป็นอย่างยิ่ง
.............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937