ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้การต้อนรับกปภ.สาขาปากช่อง
กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้การต้อนรับกปภ.สาขาปากช่อง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๗-๘ กันยายน 2560 กปภ.สาขารังสิต(พ) นำโดยนายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผ.ช.ผอ.กปภ.ข.๒ รก.ผจก.กปภ.(พ)สาขารังสิต ได้ให้การต้อนรับ นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผจก.กปภ.สาขาปากช่อง พร้อมพนักงานในสังกัด เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บรายได้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน
................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937