ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวง จัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 9/2560
กปภ.สาขาชุมพวง จัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 9/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง โดย นายชิงชัย  สิริสุรพล ผู้จัดการ ผจก.กปภ.สาขาชุมพวง พร้อมพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2560 ประจำเดือนกันยายน 2560 ทั้งนี้ ผจก.กปภ.สาขาชุมพวง ได้แจ้งนโยบายการบริหารงานของผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ให้แก่พนักงานในสังกัดรับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ร่วมกัน เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
........................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพวง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937