ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านนา ออกหน่วยโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดกุฎีเตี้ย ม.3 ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก
กปภ.สาขาบ้านนา ออกหน่วยโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดกุฎีเตี้ย ม.3 ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา นำทีมโดยนายสุภรณ์ เฉลียวบุญ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดกุฎีเตี้ย หมู่ 3 ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 40 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่ประชาชน และผู้ร่วมงาน พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา ซึ่งสร้างความประทับใจในการให้บริการได้เป็นอย่างมาก
........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937