ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 จัดประชุมสภากาแฟ
กปภ.ข.2 จัดประชุมสภากาแฟ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้(6 กันยายน 2560) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 โดยนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมผู้บริหารในสังกัด ร่วมประชุมสภากาแฟ ติดตามผลการดำเนินงานผลประกอบการที่ผ่านมา และการใช้ระบบ Data Center เพื่อให้การทำงานสะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
...........................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937