ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับพนักงานในสังกัดกองบริหารกลาง จาก กปภ. สำนักงานใหญ่ ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สถานีผลิตน้ำของ กปภ.สาขาปทุมธานี
กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับพนักงานในสังกัดกองบริหารกลาง จาก กปภ. สำนักงานใหญ่ ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สถานีผลิตน้ำของ กปภ.สาขาปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560  กปภ. สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร และนางสาวจงจิตร์ ศรีแก่นกูด ผู้จัดการและผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับพนักงานในสังกัดกองกองบริหารกลางจาก กปภ. สำนักงานใหญ่ ในการเข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานระบบการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) ระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี และเรียนรู้เทคนิคในการสร้างและพัฒนาทีมงาน ทั้งนี้ ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา และขั้นตอนการจ่ายน้ำประปาก่อนจะมาเป็นน้ำประปาส่งจ่ายให้ประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานอีกด้วย ณ สำนักงานการประปาปทุมธานี และสถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส ต.กระแชง อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี
............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937