ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณรอบสำนักงาน
กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณรอบสำนักงาน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560  กปภ. สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร และนางสาวจงจิตร์ ศรีแก่นกูด ผู้จัดการและผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณรอบอาคารสำนักงานประปาปทุมธานี เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่สำนักงาน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงานสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ณ บริเวณอาคารสำนักงานประปาปทุมธานี
.............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937