ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระพุทธบาทพบประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2560
กปภ.สาขาพระพุทธบาทพบประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณการเคหะชุมชน 2 หมู่ 3 , หมู่ 10 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โดยออกพบลูกค้าและประชาชนเพื่อให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่ว , ให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน , รับคำร้องขอใช้น้ำประปา และแจกน้ำดื่มบรรจุขวด จากการออกพบประชาชนในกิจกรรมนี้มีลูกค้าที่ได้รับการบริการจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาทรวม 115 ราย
.............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่ว่นภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937