ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 จัดประชุมสภากาแฟ ติดตามผลการดำเนินงาน
กปภ.ข.2 จัดประชุมสภากาแฟ ติดตามผลการดำเนินงาน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้(30 สิงหาคม 2560) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 โดยนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมผู้บริหารในสังกัด ร่วมประชุมสภากาแฟ ติดตามผลการดำเนินงานผลประกอบการที่ผ่านมา และการเพิ่มยอดจำหน่ายน้ำ และลดค่าใช้จ่าย
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937