ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในการรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในการรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา กปภ.สาขาปทุมธานีนำโดยนายวินัย  สุขสุมิตร ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี , นางสาวจงจิตร์  ศรีแก่นกูด ผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยพนักงาน กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมแจกดื่มในการรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนองค์หลวงปู่ฝั้น รูปเหมือนพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เททองหล่อพระประธานหน้าตัก 80 นิ้ว และเปิดอาคารสุทธิธรรมรังสีวิหาร ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
..............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937