ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
กปภ.ข.2 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้(21 ส.ค. 60) เวลา 09.00 น. กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.2 นำโดยนางสิรินันท์ ชินคชบาล ผอ.เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)ในการนี้ นายธวัชชัย ลานุช หนง.สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ด้วย
......................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937