ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวง จัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 8
กปภ.สาขาชุมพวง จัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 8
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง โดยนายชิงชัย สิริสุรพล ผจก.กปภ.สาขาชุมพวง พร้อมพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม morning talk คร้้งที่ 8 ชี้แจงผลการดำเนินงานของประปา แจ้งนโยบายผู้ว่าการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937