ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูงออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2560
กปภ.สาขาโนนสูงออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐:๐๐ น. นายกรีธา พันธุ์ฤกษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ได้มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการฯ พร้อมด้วยพนักงาน ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง ออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ซึ่งได้ให้บริการและให้คำแนะนำการขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา ตรวจสอบอุปกรณ์และซ่อมระบบประปาให้กับผู้ใช้น้ำ ณ ชุมชนบ้านโนนหมัน ถนนสำราญราษฎร์ ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีประชาชนได้รับบริการรวมทั้งสิ้น 25 ราย
......................................................
งานลูกค้่าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937