ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 จัดประชุมสภากาแฟ
กปภ.ข.2 จัดประชุมสภากาแฟ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้(9 สิงหาคม 2560) เวลา 9.00 น. กปภ.ข.2 นำโดยนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ผู้บริหารในสังกัด เข้าร่วมประชุมสภากาแฟติดตามผลการดำเนินงานเรื่องต่างๆ อาทิ กปภ.สาขาในสังกัด ควรให้ความสำคัญกับระบบแผนที่แนวท่อ(GIS) เนื่องจากระบบดังกล่าวฯ จะส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และด้านคุณภาพน้ำของ กปภ.สาขาในสังกัด ทั้งนี้ นายอนันต์ สุขสุมิตร ผจก.กปภ.สาขาชัยบาดาล นายสุรศักดิ์ ขจรศรี ผจก.กปภ.สาขาสิงห์บุรี และนายสิงห์ชัย เหล่ามงคลชัยศรี ผจก.กปภ.สาขาพิมาย เข้าร่วมประชุมสภากาแฟในครั้งนี้ด้วย
...........................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937