ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาครบุรี จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2560
กปภ.สาขาครบุรี จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

         การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี โดย นายบันลือศักดิ์ ศรีสิทธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี พร้อมด้วยพนักงานรวมทั้งหมด 15 คน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยในกิจกรรมได้ให้การแนะนำการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี โดยการแจกผ่อนพับให้แก่ผู้ใช้น้ำ และ ซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่วภายในบ้านแก่ผู้ใช้น้ำ จำนวน 5 ราย , ซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่วภายนอกบ้าน จำนวน 2 จุด , ตรวจเช็คมาตรวัดน้ำและล้างมาตร จำนวน 15 ราย , ให้คำปรึกษาเรื่องระบบประปาภายในบ้าน จำนวน 20 ราย และ รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ จำนวน 51 ราย การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดี
.......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937